Znalezione pod hasłem ‘Zespół Pieśni i Tańca Kociewie Retro’

Kompleksowe przygotowanie cyklicznej imprezy Kociewskie Śpiewogry, której organizatorem jest Lokalna Grupa Działania „Chata Kociewia”.